☰

Retreat

(För corporate retreats klicka här!)

Tracking The Beauty Way
By letting it happen

Målgrupp för Retreaten:

Personer som vill:

 • återansluta med naturen.
 • fördjupa sin allomfattande närvaro.
 • lära sig att uppfatta från hjärtat.
 • förändra sina liv mot Balans och enhet.
 • förändra sina liv mot naturlig enkelhet och icke-dualitet.
 • förändra sina liv mot självupptäckt och upplysning.
 • vill omfamna denna Beauty Way i sitt dagliga liv!
Och även personer som behöver:
 • en förändring som underlättas och katalyseras av Naturen.
 • hitta helande i stillhet, Balans och återanslutning till Naturen och Självet.
 • hitta helande för lidanden som beror på eller orsakas av vår moderna livsstil såsom stress, depression, kronisk ensamhet etc.
 • helt enkelt komma bort från saker och ting för en stund, för gemenskap med Naturen, för att vitalisera och för kontemplation i en medkännande, icke-dömande miljö.

The Beauty Way är vad i Zen kallas 'the experiential essence of life'. Jag är fascinerad av att Zen förkroppsligar mycket av världsbilden och inställningen till självupptäckande som är vanlig hos Old Way människor. För dem är det en naturlig del av deras tillvaro, medan det kräver ansträngning, hängivenhet och disciplin för moderna människor. Eller?

The Beauty Way är helt enkelt vad är. Den kan inte vara föremål för begär eller göras till ett mål att uppnå. The Beauty Way sker genom att släppa taget. The Beauty Way kringgår behovet av religion, filosofi, politik, teknik och vetenskap. När det finns ingen sanning att söka, krävs ingen färdplan; när det finns inget att fixa, behövs inga verktyg. Tomrummet som uppstår fylls sedan från hjärtat med kärnan av vad det är att vara människa.

Genom att fördjupa Awareness (allomfattande närvaro) återansluter vi till Naturen och Självet. I denna återförening blir vi som frågor; vi blir trackers; vi blir The Beauty Way.

Denna retreat handlar om Awareness, stillhet, att dela, medkänsla, vildmark, digital detox, avstressande, avkoppling, uppvakande, kontemplation, meditation, att uppleva, personlig makt, andlighet, Deep Ecology, Earth Living, spårning ...

... eller helt enkelt låta The Beauty Way hända.

För mer information eller om du vill boka din retreat vänligen skicka mig e-post på info@varavild.se.

Copyright © 2011-2017 VaraVild.