☰

The Learning Trail

The Learning Trail är en oxymoron eftersom vad jag menar med det är att just lämna de stigar och vandringsleder som har slitits ut av alla andra. Det är inte troligt att upptäcka något nytt och personligt på dessa stigar och du kommer förmodligen bara att fokusera på målet i stället för resan. Vi sägs gå på The Learning Trail när vi lämnar det kända, bekväma och godtagbara. På The Learning Trail hittar vi frågor i stället för svar. Frågor som berikar vår verklighet, medan fokus på svar förminskar den genom att dela upp den i sant och falskt.

Tracking kommer att lära dig att åsikter, slutsatser och svar höll dig från The Learning Trail. Att de hindrade dig från att bli som en fråga och orsakade bara förvirring. När vi inte har några preferenser, blir allt tydligt men om vi gör även de minsta skillnaden, kommer det kända och det okända att hamna i olika världar för sig.

Copyright © 2011-2017 VaraVild.